Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

Data wydania 2022.04.12

Tytuł

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki

Znak sprawy

ZW.271.20.2022

Kategoria Usługa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-04-19 do godz. 12:00

Metryczka

Udostępniający: Gmina Rutki

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Dębnicki

Data wytworzenia: 2022-04-12

Wprowadzający: Paweł Szeligowski

Data modyfikacji: 2022-04-20

Opublikował: Paweł Szeligowski

Data publikacji: 2022-04-12